– Bedrijven vieren –

Adventskalender: donderdag 1 tot en met zaterdag 24 december

Rudolph, het iconischegrappenmakenderendier van de Kerstman, komtterugvoor de commerciëleadventskalender.

Elke dag om 10 uurwordt er eenfoto van Rudolph geplaatst op de Facebookpagina van NAMUR CentreVille. Het isaanjou om uit te vinden in welkewinkelhijzijntoevluchtheeftgezochtvoor die dag!

Om 17.00 uurwordtuit de juisteantwoordeneen trekking gehouden om de winnaar te bepalen die het door de winkelier van de dag aangeboden cadeau krijgt.

Kersttruiendag: vrijdag 16 december

Eengelegenheid om het meest populaire winterkledingstuktevoorschijn te halen. Iedereen in het stadscentrum en allewinkelierswordenuitgenodigd om het spelmee te spelen en dit kitscherigemodeaccessoireaan te trekken om de straten van Namen te kleuren!

Zondagopeningen: 4 – 11 – 18 december

Dit jaarzullen de winkels in het centrum van Namen op 3 opeenvolgendezondagen open zijn om de bezoekersmeerflexibiliteit te bieden! Op 4, 11 en 18 december met eengemeenschappelijkschema van 13.00 – 18.00 uur.

Weesdusstressvrij en profiteer van uw weekend om in allerustuwvakantieinkopen te doen.

Etalagedecoraties van winkeliers

Eenwind van magie waaitdoor de ramen van de Naamsewinkeliers. Echteefemerekunstwerken van de kunstenaarPupa, eenBelgische « muurontwerper », zullentijdens de feestdagen de straten van Namenverfraaien. Dezewerkenzijnvoor de gelegenheidgethematiseerd op de etalages en te ontdekken in eenlokale, unieke en betoverende route die alledeelnemendewinkeliers in de schijnwerperszet. De kaart van dit ontdekkingsparcourszalbeschikbaarzijn via de sociale netwerken van Namur CentreVille en in de Espace Namur CentreVille 11 rue du Beffroi.

IATA videoclips

A l’approche du réveillon, l’envers du décor et les préparatifs des commerçants restent bien souvent
un mystère pour le grand public.
Et pourtant, ce sont de véritables petits lutins qui s’affairent dans l’ombre pour tout mettre
en oeuvre et faire vivre des moments riches d’émotions à tous leurs clients. Cette année en collaboration avec l’IATA , la lumière sera faite sur leurs efforts de décoration et d’aménagement et nous filmerons
différentes capsules vidéos qui seront diffusées sur les réseaux sociaux pour les mettre
en avant comme ils le méritent.

Meer info : www.namurcentreville.be

The Gift List: 1 dag 1 bedrijf van 1 tot 31 december.

De « Cadeaulijst » zalelke dag bedrijvenuitlichten en vooral de acties die zijalleen op die dag aanbieden!

Eengeweldige manier om een maximum aanklantenuit te nodigen om de deur van de winkels van Namen te duwen en te profiteren van geschenken, kortingen, …

De lijst met winkelszalwordengepubliceerd op de Facebook-pagina van Namur Commerces en op de pagina van Namur Centre-Ville, alsook in de pers en op verschillende sociale netwerken.

Santa’sHouse: In de Rue de Fer 64 wacht de kerstman op jong en oud …..

Bezoek de Kerstman, hijwacht op jong en oud in eenorigineeldecor, met medewerking van zijnofficiëleleveranciers (de winkeliers).

Elke kleinebezoekerkrijgteencadeautje en eenherinneringsfoto.

Santa’s huis zaltoegankelijkzijn:
Woensdag 14 en 21: van 14:00 tot 18:00 uur.
Vrijdag 9, 16 en 23: van 15.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag 10 en 17: van 14:00 tot 18:00 uur.
Zondagen 11 en 18 : van 14H00 tot 18H00
Zaterdag de 24e : van 11.30 tot 15.00 uur
Zaterdag 10 en 17 : Straatanimatie
Zondagen 11 en 18:Straatanimatie

Meer info : www.commercesnamur.be