– Mobiliteit viert feest –

Tijdens de feestdagenwordenverschillendemaatregelengenomen om ervoor te zorgendatiedereen op eenvriendelijke manier van de binnenstad kan genieten.

Het hart van de stadwordtautovrij

De Rue de l’Ange en de Rue Emile Cuvelier, vanaf de Rue Pepin, worden van vrijdag 25 november 2022 tot en met zondag 08 januari 2023 autovrijgemaakt, van zondagtot en met donderdag van 11.00 tot 22.30 uur en op vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 23.30 uur (behalve op zaterdag 24 en 31 december, wanneer de autovrijheid om 19.00 uureindigt, en op zondag 1 januari, wanneerzij niet van krachtis).

De Rue de Fer, vanaf de Rue des Dames Blanches, en de Rue Saint-Jacques zijnautovrij van vrijdag 09 december 2022 tot en met zondag 08 januari 2023 van 11.00 tot 19.00 uur (behalve op zondag 1 januari 2023, dan is de autovrije zone niet van kracht).

Om veiligheidsredenenzijnfietsen en scooters niet toegestaan in de voetgangerszone.

Gratis elektrischeshuttles in het stadscentrum

Uitstapjeszijnmogelijkbinnen de Corbeille (het gebieddatbegrensdwordtdoor de spoorlijn, de Maas en de Samber), waardoor het station en de Confluence met elkaarwordenverbonden, wateengebruiksvriendelijkemobiliteitsoplossingbiedtaanzowelmensen die gebruikmaken van het openbaarvervoer of nabijgelegenparkeerplaatsenalsaan de inwoners van het stadscentrum.

De shuttlerijdtelke dag van 11.30 tot 18.30 uur en begint op zaterdag om 14.00 uur na de markt. Eentweedependelbusrijdtals back-up in het weekend.

0496/60 47 02

Reizen met de bus

Van 25 novembertot 8 januari

De stadsbussenzullen niet rijden in het voetgangersgebied (rue de Fer en rue de l’Ange, rue Emile Cuvelier en rue Saint-Jacques) maar zullen van 25 november 2022 tot 8 januari 2023 de omleidingsroutevolgen.

De bushaltesaan de Place de la Station en aan de Confluence blijvengehandhaafd en biedeneengemakkelijketoegangtot het stadscentrum, de festiviteiten, de evenementen en de winkels.

Kiesvoor het gratis* « parkeren + bus » pakket

Du 25 novembre au 8 janvier sur le P+R de Bouge

De formule « parkeren + bus »* wordt gratis aangeboden in de Bouge P+R (716 pl.) – rue Hébar – van 26 novembertot 9 januari.

Parkeren en reizen met de bussen van lijn 27, die zeerregelmatigrijdentussen de parkeerplaats en het Place de la Station, zijn gratis.

Haltes van bus 27 bevindenzich op de P+R (halte P+R Bouge terminus) of, met eengroterefrequentie, op de Leuvensesteenweg (halte P+R Bouge chaussée de Louvain).

Zaterdagen op de P+R Saint-Nicolas

De formule « parkeren + bus »* is gratis op de P+R Sint-Niklaas op zaterdag.

Parkeren en reizen met lijn 5 of lijn 51 tussen de parkeerplaats en het Place de la Station zijn gratis.

* Om te profiteren van het gratis pakket « parkeren + bus », gaat u bijaankomst in de parkeergaragenaar de betaalautomaat (SELF P+R) om het gratis ticket te laden op uwcontactloze ticket dat u bij de ingang van de parkeergaragehebtontvangen of op uwMobib-kaart. Vervolgensvalideert u dit ticket wanneer u met de bus reist en krijgt u een gratis ticket bij de uitgang van de parkeerplaats. Dit ticket isgeldigvoor 5 personen (bestuurder en 4 begeleiders).

Parkeeroplossingenvoor u beschikbaar

Alle parkeerterreinen in de binnenstadzijntoegankelijktijdens de voetgangersperiode.

De parkeerplaatsisgeopendonder de gebruikelijkevoorwaarden, met eenavondtarief van 1,50 euro vanaf 16.30 uur: van 7.30 uurtotmiddernacht van maandagtot en met donderdag en van 7.30 uurtot 2.00 uur op vrijdag en zaterdag. Het isuitzonderlijkgeopend, tegen het gebruikelijketarief met eenavondkaart van 1,50 euro vanaf 16.30 uur, op de zondagen 11 en 18 december en 8 januari van 11.00 tot 24.00 uur. Het isgesloten op zondag 25 december en 1 januari.

Ter herinnering: op zon- en feestdagenis het gratis en onbeperktparkeren in de binnenstad (met inachtneming van de geldendeborden).

Meer info : www.mobilite.namur.be – 081 24 60 87