Kerstmarkt van 25/11 tot 31/12
Lichtpad van 09/12 tot 08/01 van 17u totmiddernacht

Bijhet VVV-kantoor (Place de la Station, 1)
In het stadhuis(Hôtel de Ville)
Op de kerstmarkt (Place d'Armes)

De applicatiebiedteenandere manier om de tour te ontdekken! Scan de afbeelding op de totem bij de werken en ontdekeenaugmented reality animatie!Dankzij de applicatiekunt u eensoundtracktoevoegenaanuwbezoek!

De route tussen de 9 puntenisongeveer 2,5 km lang, dus reken op ééntottweeuur om van de verlichting te genieten!

Hetparcoursvindtuitsluitendbuitenplaats in het centrum van de stad. Aangezien de stadrelatiefvlakis, is het parcours toegankelijkvoorzowelkinderwagensalsmensen met beperktemobiliteit.

Het zalmoeilijkzijn om de route met de autoaf te leggen, aangeziensommige van de verlichtingen in het voetgangersgebied van Namenzijnopgesteld. Wijraden u aanuw auto te parkeren en Namur en Lumière te voet te komenontdekken.

Het ismogelijk om de route per fietsaf te leggen, maar in de drukkeperiodes kan het moeilijkzijn om te circuleren. Looptempoisverplicht in het stadscentrum (maximaal 5 km/u)

Het isookmogelijk om de route per riksja te doen, alle info hier:https://namurinc.be/visite/pousse-pousse/

Ja, zolangu hem aan de lijnhoudt.

De kerstmarktbevindtzich op de Place d'Armes
Lichtpad:alleinstallatiesbevindenzich in het centrum van Namen.

De openbaretoilettenvindt u hier: https://www.namurtourisme.be/fr/bon-a-savoir/adresses-utiles/wc-publics-gratuit/

Er zijnooktoiletten op de Place d'Armes in het kerstdorp.

Een van de werkenbevindtzichrechttegenover het station, Place de la Station. Dit isideaalals u met de treinkomt.

De kerstmarktbevindtzich in het stadscentrum, op ongeveer 15 minutenlopen van het station van Namen.

Nee. U kuntelk van de 9 werkenontdekken in de volgorde die u wilt, te beginnen op de plaats van uwkeuze.

Natuurlijkkunt udat! Op de kerstmarktkunt u genieten van allerleiwinterseproducten en in het centrum van de stadzijnveel restaurants waar u terechtkunt.

Enkeletipsvindt u hier:https://www.namurtourisme.be/fr/ou-manger-sortir/restaurants/